Lokale besturen, burgers en vrijhandelsverdragen

3de internationale bijeenkomst van lokale besturen van TTIP- en CETA-vrije zones

De burgemeester van Borgerhout-Antwerpen, Marij Preneel, bijgestaan door de burgemeesters die de vorige bijeenkomsten in Barcelona en Grenoble hebben georganiseerd, nodigt burgemeesters, gemeenteraadsleden, andere vertegenwoordigers van lokale besturen en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij uit op de 3de internationale bijeenkomst van TTIP- en CETA-vrije zones in Borgerhout-Antwerpen op 29 en 30 maart 2019. Werktitel: “Lokale besturen, burgers en vrijhandelsverdragen.”

In Europa hebben meer dan 2000 steden en lokale besturen zich uitgesproken tegen TTIP en CETA.

Lokale besturen spelen een cruciale rol in het verzet tegen schadelijke handelsverdragen  en tegen ISDS, waar zij immers fel door worden getroffen.

De EU-instellingen hebben CETA aangenomen zonder rekening te houden met ons voorbehoud. TTIP en TISA en een aantal andere handelsverdragen zijn voorlopig opgeschort. Toch heeft de Europese Commissie al aangegeven de onderhandelingen te willen voortzetten. De Commissie onderhandelt ondertussen meer dan 30 gelijkaardige akkoorden, zoals het handelsverdrag met Japan (JEFTA, onlangs getekend), dat met MERCOSUR en dat met India. Ook een investeringsverdrag tussen de EU en China is ondermeer aan de orde. De Commissie poogt ook het ontoelaatbare systeem van private arbitrage ISDS te behoudendoor een nieuw Multilateraal Investeringshof te voorzien.

Al dergelijke verdragen zullen een zware impact hebben op de beslissingen die lokale besturen kunnen nemen om vorm te geven aan hun lokale gemeenschap,  wat hun verplichting en hun recht is.

Wij, ondergetekende burgemeesters, nodigen U daarom uit om in Borgerhout-Antwerpen te bespreken hoe de reeds geïmplementeerde handels- en investeringsverdragende lokale besluitvorming beïnvloeden en welke strategieën lokale besturen kunnen aanwenden om zich tegen die handelsverdragen te verzetten en om ze uiteindelijk te stoppen, net als de private arbitrageregelingen die uitdraaien op het verhinderen van regelgeving in het algemeen belang.

Het is ook precies op lokaal vlak dat alternatieven worden toegepast en waar de hoop rijst op een ander economisch model. Daarom willen we de kans grijpen om ervaringen uit te wisselen op het vlak van de bescherming van de burgers en van het uitbreiden van hun rol. Dit door alternatieven naar voren te schuiven in samenwerking met de burgermaatschappij en door ons netwerk uit te breiden.

Marij Preneel, burgemeester Borgerhout-Antwerpen
Ada Calau, burgemeester Barcelona
Eric Piolle burgemeester Grenoble